Kā pieteikties stipendijai

Kam stipendijas piešķir?
Lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem:

 • kandidāts nāk no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes,
 • kandidāts ir bārenis,
 • audzina viens no vecākiem,
 • kandidāts nāk no daudzbērnu ģimenes,
 • kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Kā stipendiju piešķir?

 • fonda padomes sēdē izskata pieteikumus un atlasa kandidātus,
 • kandidāti tiek intervēti,
 • pēc intervijas fonda padomes sēdē lemj par stipendijas piešķiršanu,
 • noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli, pārējie paliek kandidātu sarakstā vienu mācību gadu.

 

Cik liela ir stipendija?

Sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot)

 

Kādi noteikumi ir stipendiātam?

 • stipendiju piešķir uz vienu mācību gadu,
 • ar stipendiātu tiek slēgts līgums ar iespēju to pagarināt,
 • stipendiāts divreiz gadā iesniedz atskaiti par mācību sesiju rezultātiem,
 • piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav izpildījis kādu no līguma noteikumiem.

 

Kad dokumenti jāiesniedz:

Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 15. janvāra līdz 1.martam.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz?

 • Anketa. Lai to aizpildītu, klikšķiniet >> šeit << . Tikai iesūtot anketu elektroniski, kandidāts reģistrējas datu bāzē un piedalās konkursā, 
 • Curriculum Vitae (CV),
 • Motivācijas vēstule,
 • Fotogrāfija (kvalitatīva, 3x4),
 • 12. klases 1. semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību priekšmetu atzīmes, kuru kurss beidzies 10., 11. klasē ( piem., informātika, ģeogrāfija),
 • Informācija par ģimenes sastāvu - vecāki (kur strādā), māsas, brāļi (kurā klasē mācās, kurā kursā studē, strādā),
 • Izziņa par ģimenes materiālo stāvokli,
 • Divas rekomendācijas - viena no skolas direktora, direktora vietnieka mācību darbā vai klases audzinātāja, otra - no pagasta/pilsētas sociālā darbinieka. 

Esam apkopojuši sadaļu ar visbiežāk uzdotajiem jautājumiem: 

http://www.vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendijai/visbiezak-uzdotie-jautajumi

Dokumenti jāiesniedz personīgi vai pa pastu.

Adrese: VĪTOLU FONDS, Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 26022856

Dokumentu pieņemšana: 9.00 - 16.00

Seko līdzi informācijai arī sociālajā tīklā Facebookhttps://www.facebook.com/VitoluFonds/?pnref=lhc

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Raksti mums