Mūža

 

Vītolu fonda stipendija

Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendija
Emmas A.Kampes piemiņas stipendija
Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija
Arņa Tiliba piemiņas stipendija

In Memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendija

Oskara un Irenes Dumpju stipendija

Vairas Vīķes- Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendija

Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, Vilhelmīnes Līnas Ozolas piemiņas stipendija

Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda stipendija

Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendija

Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendija

Kornēlija Dinberga piemiņas stipendija

Evarista un Mārītes Bērziņu stipendija

"Daugavas vanagu" Toronto nodaļas stipendija

In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendija

Pauļa un Ariadnes Dzintaru stipendija

Leopolda Sīpoliņa stipendija
Jura Melbārža piemiņas stipendija
Astrīdas un Laimona Jansonu stipendija
Daumanta un Birutas Heisteru stipendija
Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija
Valža Muižnieka piemiņas stipendija
Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendija
Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendija
Veras Diwisch stipendija
Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija
Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija
Visvalža un Māras Sniedžu stipendija
Pauderu ģimenes stipendija
Emīlijas Krūss piemiņas stipendija
Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija 

Testamentārie novēlējumi

Ceroņa Bīlmaņa piemiņas stipendija
Džeimsa Krogzemja piemiņas stipendija
Jāņa Imanta un Ausmas Jentes piemiņas stipendija
Elmāra Freiberga piemiņas stipendija
Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija
Otty Skaidrītes Udrow piemiņas stipendija
Valdemāra Ruļļa piemiņas stipendija
Tania S. Sweet piemiņas stipendija
Viļa M. Barēvica piemiņas stipendija
Zirģeļu ģimenes piemiņas stipendija
Veltas Skultānes piemiņas stipendija
Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija
Metas un Jāņa Ūdru piemiņas stipendija
Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendija
Viktorijas Mickānes piemiņas stipendija
LAB - AN (Latvijas Agronomu biedrības ārzemju nodaļas stipendija
Kārļa Cīruļa piemiņas stipendija
Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendija
Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendija
Jāņa Spirēna piemiņas stipendija
Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Lekseru piemiņas stipendija
Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas stipendija
Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija
Zinaīdas Strods piemiņas stipendija
Gunāra Šterna piemiņas stipendija
Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Raksti mums