Privātpersonu

 

Jura Vītola R. piemiņas stipendija

Leopoda Sīpoliņa piemiņas stipendijas

Andreja Alfreda un Silvijas Zeltkalnu ģimenes stipendija

Valža Muižnieka piemiņas stipendija

Evarista un Mārītes Bērziņu piemiņas stipendija

Pētera un Īras Bolšaitis stipendija

Draugu stipendija

Daumanta un Birutas Heisteru piemiņas stipendija

Ojāra Štāka piemiņas stipendija

Viļa un Carolinas Vītolu stipendija

Aivara Andersona ģimenes stipendija

Viļņa Viktora Šveics stipendija

Guntara Kokoreviča stipendija

Pētera, Annas Māras un Kristiana Hrgetič stipendijas

Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija

Ata Bredovska un Balvas-Kūlas Bredovskas stipendija

In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija

Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalnu stipendija

Āboliņa-Elsiņa stipendija

Andra un Holly Āboliņu stipendija

Ināras un Gunāra Reiņu stipendija

Andreja Dumpja stipendija

Vaidas Miķītes Jordan stipendija
Neal F.Jordan stipendija

Ingrīdas Ķirses stipendija

Gunāra un Renātes Duburu stipendija

Valsts prezidentes Vairas Vikes-Freibergas stipendija

Jura Gravas piemiņas stipendija
Aivara Sluča stipendija
Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija
Ernas Bertas Meijas Gipters un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendija
Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendija
Andra un Daces Dārziņu stipendija
Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas stipendija
Sandras Kalnietes stipendija
Cerbuļu ģimenes stipendija
Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas stipendija
Edvīna Samuļa stipendija
Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija
Noras Mičules stipendija
Zaigas Alksnes-Phillips stipendija
Jura Melbārža piemiņas stipendija
Annas Pāvulānes piemiņas stipendija
Māras Saulītes piemiņas fonda stipendija
Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai
Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija medicīnā un mākslā
Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija
Väino V.Keelmann stipendija
Matīsa Dāvja un Līgas (dzimusi Upeslāce) Kukaiņu stipendija
Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija
Advokātes Ilzes Šulces stipendija
Viestura Neimaņa stipendija
Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas stipendija
Gunāra Meierovica piemiņas stipendija
Jāņa Vilgerta stipendija
Jāņa un Valdas Kārkliņu stipendija
Montas un Anša Grasmaņu stipendija
Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija
Raymond Lawrence Drake stipendija
Profesora Jāņa Gablika piemiņas stipendija
Puteņu ģimenes stipendija
Alfrēda un Ludmilas Raisteru stipendija
Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendija
LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas stipendija
Odzienas muižas stipendija
Annas un Dāvida Mežciemu piemiņas stipendija
Andreja Isajeva stipendija
Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendija
Māra Slokenberga stipendija
Lindas Ezergailis stipendija
Kristīnes un Pētera Saulīšu stipendija
Jāņa un Ellas Dambergu stipendija un Jāņa un Ernas Binderu stipendija
Ginta Salnāja stipendija
Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņu piemiņas stipendija
Edmunda Baumaņa piemiņas stipendija
Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendija
Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendija
Džeimsa Krogzemja piemiņas stipendija
Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija
Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas stipendija
Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas stipendija
Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija
Leču ģimenes stipendija
Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendija
Valijas Tijas (dzim. Lapševskis) Sausiņas piemiņas stipendija
Helenas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendija
Regīnas un Imanta Grīnpukalu piemiņas stipendija
Ernesta Freimaņa piemiņas stipendija
Vectēva Jāņa Andersona piemiņas stipendija
Tālivalža Buša un Margrietas Bušas piemiņas stipendija
Noras Liepas stipendija
Viļa Olava piemiņas stipendija
Elzas Kampares stipendija
Jāņa un Annas Marijas Eglīšu piemiņas stipendija
Jāņa Komsāra piemiņas stipendija
Modra un Gitas Zandbergu stipendija
Ilmāra Lūša jubilejas stipendija
Jāņa Luca jubilejas stipendija
Morusu ģimenes stipendija
Aleksandra Gāršas piemiņas stipendija
Vairas Paegles piemiņas stipendija
Sanitas Uplejas un Ginta Jegermaņa stipendija
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Raksti mums