Ilmāra un Benitas Riekstiņu stipendija

Ilmārs Riekstiņš dzimis Rīgā, bērnību, jaunību un skolas gadus pavadījis Tukumā. Otrā pasaules kara laikā Ilmārs iestājas Latviešu leģionā. Viņš tika ievainots, ārstējās Vācijā, tad devās uz ASV. Tur Ilmārs strādāja dažādus darbus, tad pievērsās celtniecībai – vispirms kā vienkāršs strādnieks, tad kļuva par darbu vadītāju. Ilmārs mācījās International Correspondence School, Scranton, Pennsylvania un 1960. gadā ieguva Aircraft and Engine Mechanic grādu. Celtniecībā viņš strādāja līdz pat pensijai. Ilmārs aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē. 1955. gadā viņš iepazinās ar Benitu, tika noslēgta mūža derība, un sākās savstarpējas cieņas, sapratnes un mīlestības pilna dzīve, kas ilga līdz pat Ilmāra aiziešanai mūžībā 2009. gadā.

Viņa dzīvesbiedre Benita dzimusi strādnieku ģimenē Kurzemes pusē. 1944. gada rudenī ģimenei nācās mājas atstāt, un viņi nokļuva Vācijā, tad devās uz ASV. Līdz pat pensijai Benita strādāja kompānijā Hart System.

 “Tālu, tālu tēvzemīte, tuvu sirdij glabāta...” tā allaž domāja Riekstiņu ģimene. Tagad šis sapnis – palīdzēt savai zemei – īstenojies, dāvājot iespēju topošiem aviācijas jomas speicālistiem iegūt izglītību.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Contact us