Jāņa un Valdas Kārkliņu stipendija


Jāni un Valda Kārkliņi ar mazbērniem

Jāņa un Valdas Kārkliņu ģimene ir no Engures. Jānis Kārkliņš ieguvis pārtikas tehnologa izglītību, un viss viņa darba mūžs ir bijis saistīts ar zivju rūpniecību. Daudz gadu ir pavadīts uz lielajiem bāzes kuģiem, tad sekojis darbs Engurē.

Tagad Jānis ir pensionārs. Kopā ar dzīvesbiedri Valdu izaudzināti divi dēli, vecvecākus priecē septiņi mazbērni.

Jānim Kārkliņam ziedošana vienmēr ir bijusi pašsaprotama, viņš uzskata, ka tā ir kā “dvēseles stāvoklis, kuru nenosaka maka biezums”. Arī pirms iesaistīšanās Vītolu fondā Jānis Kārkliņš vairākus gadus ir ziedojis gan maznodrošinātām ģimenēm Engures pašvaldībā, gan skolu bibliotēkām, gan slimiem bērniem, atbalstot akciju portālā ziedot.lv.

Dibināt stipendiju un uzticēt to administrēt Vītolu fondam Jāni Kārkliņu pamudinājusi ziņa, ka talantīgiem, bet mazturīgiem Engures jauniešiem pēc vidusskolas absolvēšanas nav materiālu iespēju iegūt augstāko izglītību. Sniegt atbalstu kādam Engures jaunietim – tas nav tikai Jāņa Kārkliņa, bet arī dzīvesbiedres Valdas lēmums, kura allaž atbalstījusi ikvienu Jāņa vēlmi palīdzēt tiem, kam tobrīd klājas grūtāk.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Contact us