Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas stipendija

Vītolu fonda ziedotāju vidū ir arī tādi, kuri vēlas palikt anonīmi - tā šī gada sākumā kāda ziedotāja vēlējās atjaunot Birutas Vanagas piemiņas stipendiju. Šī stipendija sniedz iespēju talantīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem apgūt zobārsta profesiju. Biruta Vanaga 40 gadus ir bijusi Bērnu zobārstniecības poliklīnikas galvenā ārste. Būdama godprātīga, precīza un stingra vadītāja, Dr.Vanaga vienmēr rūpējas arī par maznodrošinātajiem pacientiem, nereti pati strādājot bez atlīdzības. Ilgus gadus viņa darbojās kā Rīgas galvenais stomatoloģe, aktīvi piedalījās Zobārstniecības asociācijas sēdēs. Birutas Vanagas profesionālais un organizatoriskais darbs vairākkārt tika novērtēts ar valdības atzinības apliecinājumiem.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us