SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” stipendija

 SIA "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" darbinieku kolektīvs.

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” ir Baltijā lielākā karšu izdevniecība, kas nodarbojas ar karšu un izglītojošu iespieddarbu sagatavošanu un izdošanu, bet arvien nozīmīgāku vietu līdzās tradicionālajai kartogrāfijai ieņem uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) pamata veidotu informācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu izstrāde.  

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” kā patstāvīgs uzņēmums dibināts 1999. gadā, bet tam pamati likti “Apgāds Jāņa sēta” kartogrāfijas nodaļā. Uzņēmuma darbības sākuma gados veikta visaptveroša Latvijas teritorijas kartēšana un izdotas detalizētas kartes.

Uzņēmuma komandu veido 30 kvalificēti darbinieki – augsti izglītoti profesionāļi ar pieredzi kartogrāfijā, pētniecībā, grafiskajā dizainā, poligrāfijā, ĢIS un IT nozarē. Uzņēmumu raksturo komandas darbs, ikvienam darbam izvirzītās kvalitātes prasības un iedziļināšanās spēja, attieksme un tādas vispārcilvēciskās vērtības kā atklātība, godīgums un cieņa.

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” aktīvi iestājas par izglītotu sabiedrību un izaugsmi, tāpēc 2017. gada nogalē tika pieņemts uzņēmuma darbinieku kopējs lēmums atbalstīt “Vītolu fondu” un nodrošināt stipendiju vienam talantīgam studentam no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 29. februārim.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Raksti mums