"Saules stipendija" /2014/

Vija un Artūrs Belēviči ar farmācijā studējošiem stipendiātiem Eduarda Smiļģa
muzejā 2017. gadā. 

2014. gada jūlijā SIA “Saules aptieka” īpašnieki Guntis, Vija un Artūrs Belēviči dibināja piecas uzņēmuma "Saules aptieka" stipendijas farmācijas nozarē studējošiem. Guntis Belēvičs – bioloģijas doktors, Artūrs, viņa dēls - aptiekārs, beidzis Ķīles universitātes (Vācija) Farmācijas fakultāti.

SIA "Saules aptieka" sniedz farmaceitisko aprūpi visaugstākajā līmenī. Tās moto ir: “Ja zāles ir nopērkamas kādā no Eiropas valstīm, tad tām ir jābūt pieejamām arī pacientam šeit, Latvijā.” Tāpēc šeit iespējams iegādāties zāles, kas nav pieejamas citur valstī.

"Saules aptiekā" strādā farmaceiti, klīniskie farmaceiti un farmaceitu asistenti – augsti kvalificēti speciālisti. Tā kā "Saules aptiekai" ir būtiski, lai tā klientiem asociētos ar vislabāko savā jomā, tiek sekots līdzi jaunākajām tendencēm farmācijā Latvijā un pasaulē, tiek rīkoti periodiski kvalifikācijas paaugstināšanas semināri speciālistiem.

2018. gadā fonds “Tavs Atbalsts” sadarbībā ar “Saules aptieka” piešķīris “Saules stipendijas” 10 topošajiem farmaceitiem.

Par tradīciju kļuvusi ziedotāju iedibināta tikšanās, kas ik pulcina visus farmācijā studējošos. Tās notiek katru reizi citā kultūrvēsturiskā Rīgas vietā, ar mērķi uzzināt ko jaunu par Latvijas izcilajām personībām, tiktos klātienē un stiprinātu personisku un tālākiem darbiem iedvesmojošu informācijas apmaiņu. Stipendiāti atzīst, ka šādas tikšanās ir patiesi vērtīgas, jo sniedz iespēju gan pateikties ziedotājiem personīgi, gan motivē panākumiem.

Ik gadu farmācijā studējošie jaunieši ir aicināti uz tikšanos ar Belēviču ģimeni, fonda “Tavs Atbalsts” un "Saules aptieka" pārstāvjiem.

“Mūsu Latvija tikko nosvinējusi savu simto dzimšanas dienu. Labākā dāvana Latvijai varam būt mēs paši - gudri un izglītoti jaunieši, kas nebaidās grūtību un izaicinājumu, mīl savu valsti un ir lepni par to, kā arī ikdienas piepilda savus sapņus. Liels paldies par šo tikšanos un par iespēju piepildīt mūsu sapņus, dodot iespēju iegūt izglītību un jaunas zināšanas,” pēc 2018.gada stipendiātu tikšanās J.Akuratera muzejā raksta “Saules stipendijas” saņēmēja Laine Freimane, LU Studiju programma "Farmācija" 1.kurss.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Raksti mums