SIA "AKA 3" stipendija /2014/


Klāvs Zichmanis ar stipendiātu Artūru Eimani

Stipendiju dibina ziedotājs no Kanādas Klāvs Zichmanis. Klāvs Zichmanis dzimis 1945. gadā Vācijā. Kopš 1950. gada viņš dzīvo Kanādā. Beidzis TLTA ģimnāziju, TLB sestdienas skolu, Ryerson Politehnisko institūtu, McMaster universitāti. Strādā Ontario pavalsts Darba ministrijā, kur analizē savāktos datus un gatavo statistikas analīzes. Precējies ar Aiju Bramani. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.

Klāvs Zichmanis aktīvi piedalās trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē, bijis Latviešu Nacionālās jaunatnes apvienības Kanādā priekšsēdis, valdes loceklis, kasieris, apkārtraksta redaktors, vēlēts LNAK padomes loceklis, LNAK valdē saimnieciskās nodaļas vadītājs, vicepriekšsēdis finansēs, TLTA ģimnāzijas vēstures un sabiedrisko zinību skolotājs, Latviešu fonda valdes loceklis, apkārtraksta redaktors, Kanādas Latviešu centra Toronto bibliotēkas kasieris, Latvian Canadian Business Association (Latcan) direktors. Korporācijas “Tālavija” izdevuma “Roku Rokā” redaktors, sekretārs, viceseniors, goda tiesas biedrs.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Darba laiks: 8.00-16.00

Raksti mums